پاورپوینت مدیریت پروژه

؛ 39 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. مدیریت پروژه، فرایندی است، در جهت حفظ مسیر پروژه، برای دستیابی به تعادلی اقتصادی و موجه، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت، در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود، در انجام این مهم کمک می گیرد. » فهرست مطالب

پاورپوینت مدیریت ریسک

؛ 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. حوزه مدیریت ریسک یکی از بحث های مدیریت پروژه است. مدیریت ریسک به بررسی اتفاقاتی می پردازد که هنوز رخ نداده و اگر دارای تاثیرات مثبت بر کسب و کار داشته باشند تلاش می شود تا این اتفاقات افتاده و تاثیر ش افزایش یابد. بحث

پاورپوینت مدیریت دانش

؛ 40 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. مدیریت دانش را از نظر نوع دانش به دو دسته تقسیم می‌کنند. اولین نوع آن، همانی است که به راحتی می‌توان آنرا فهمید و به دیگران نیز آموزش داد. این نوع از دانش با عنوان دانش صریح یا رسمی یا تدوینی شناخته می‌شود به عنوان مثا

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

؛ 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش. برای اجرای استراتژی‌ها باید از ابزار زیر بهره گرفت:ساختار سازمانی متناسب با استراتژی‌هاهماهنگ‌سازی مهارت‌ها، منابع و توانمندی‌های سازمان در سطح اجراییایجاد فرهنگ سازمانی متناسب با استراتژی جدید سازماناجرای موفقیت آمیز